Geef me de ruimte!

Geef me de ruimte!

Thea Beckman

Language:

Pages: 266

ISBN: 9056377299

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub

Geef me de ruimte!

Thea Beckman

Language:

Pages: 266

ISBN: 9056377299

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


Marije is vijftien jaar als ze Brugge ontvlucht om aan een huwelijk te ontkomen met een jongen die ze verafschuwt. Op haar gevaarlijke tocht naar het zuiden ontmoet ze de man van haar leven, een zanger met wie ze door het rumoerige Frankrijk trekt. Het land is al jarenlang in oorlog met Engeland. Ridders gaan elkaar te lijf, maar tegelijkertijd komen steeds meer boeren en stedelingen in opstand. De burgers nemen de wapens op en een nieuwe tijd breekt aan. In deze tijd van oorlog en vrede zoekt Marije in het gezelschap van een groep jonge muzikanten haar weg. Geef me de ruimte! is het eerste deel van een trilogie over de Honderdjarige Oorlog. De andere delen zijn Triomf van de verschroeide aarde en Het rad van fortuin. De trilogie behoort tot de klassiekers van de jeugdliteratuur.

Tragedy & Hope: A History of the World in Our Time

Mundo maya: Claves para entender una civilización fascinante

Empire for Liberty: A History of American Imperialism from Benjamin Franklin to Paul Wolfowitz

One Hundred Years of Social Work: A History of the Profession in English Canada, 1900–2000

德川家康11:王道无敌(Tokugawa Ieyasu, Book 11)

德川家康12:大坂风云(Tokugawa Ieyasu, Book 12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dode Turk en ik ben dol op dode Turken, daarvan kunnen er nooit genoeg zijn. Pas maar op, Moro, of ik verdubbel jou.’ ‘Wie mij in tweeën klieft, vindt in mijn bochel een zak goud,’ gilt de nar schel. ‘Een zak zemelen zul je bedoelen. Nee, jij bent de moeite van het doorhakken niet waard.’ ‘Een muizennest draagt hij op de rug,’ roept Jean d’Harcourt. ‘Als je je hand erop legt, voel je het wriemelen.’ Hij heeft snel een paar bekers wijn gedronken en zijn oude overmoed is teruggekeerd. Straks,

wachtposten?’ fluistert Marie-Claire. ‘Galopperen,’ antwoordt Berton zacht. ‘Rij er desnoods een paar omver. Voor ze beseffen wat er gebeurt, kunnen wij in veiligheid zijn.’ ‘Ze zullen alarm slaan en de achtervolging inzetten,’ zegt Marie-Claire. In stilte verwenst ze de bijna volle maan, die te veel licht geeft. ‘Afbuigen naar rechts,’ zegt Berton, ‘we moeten proberen de abdij van Nouaillé te bereiken, daar zijn we veilig.’ Ze zien voor zich uit de schimmen van de wachtposten opdoemen.

maar hij durfde niet. Mócht je zingen als je moeder pas gestorven was? Diezelfde avond verloor kleine Matthis ook nog zijn vader. Cuvelier kreeg bij een herbergruzie een messteek waaraan hij doodbloedde. Drie mannen brachten hem thuis en Matthis, die naar bed was gegaan, stond weer op en bleef verslagen bij het lijk zitten. Maar hij besefte nauwelijks dat hij nu een wees was. De eenzaamheid wikkelde hem in een deken van dof verdriet. Niets wist hij, behalve dat hij nu nooit en nooit een ridder

ogen. Hoe kon een christenridder, die juist getuige was geweest van een wonder, zo wreed zijn tegenover een medemens? Had ridder de Corbie dan niet de eed afgelegd dat hij armen en zwakken zou beschermen? Maar dat zielige oude mensje had hij zonder meer omvergereden en hij keek niet meer naar haar om… Hij denkt aan Bertons verbitterde verhalen over de slag bij Crécy, waar de ridders het voetvolk vertrapten, en zijn hart wordt koud. Zou Berton dan gelijk hebben? Bestaan de oude ridderidealen niet

mannen gesneuveld, is er nog niet genoeg vernield? Ik haat de oorlog, messire. Ik ben een kind van het licht en de vrede.’ ‘Daarvoor ben je dan ook een vrouw,’ meent d’Audrehem onverschillig, ‘al ben je een beschaafde en ontwikkelde vrouw. Wij mannen,’ en hij strijkt zich behaaglijk over zijn buik, ‘wij mannen kennen geen groter geluk dan ten strijde trekken om onze krachten te meten met de tegenstander.’ De maarschalk is nog een jonge man en heel knap om te zien. Zijn ogen schitteren. ‘Oorlog

Download sample

Download